Връщане и замяна

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Връщане или замяна на закупени продукти през сайта fonio.bg, без установена причина за рекламация  е възможно до 7 дни след получаването на стоката по чл.55 от ЗЗП.

Връщането и замяната стават само ако продуктът или продуктите бъдат върнати в запазена оригинална опаковка и изправно състояние, неизползвани, с оставени на местата им етикети. Разходите по транспорт за връщане и/или замяна са за сметка на Клиента.

 

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламация при явни дефекти се предявява в рамките на 7 работни дни след получаването на стоката, а при скрити дефекти - при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им.  При рекламация КЛИЕНТЪТ може да претендира за:

Връщане на продукта и възстановяване на заплатената от КЛИЕНТА сума в случай, че са констатирани липси, несъответствие с обявения размер, цвят или цена.

Замяна на стоката – при констатирани производствени дефекти на стоката или грешно изпратен продукт.

При установена рекламация, стоката следва да бъде върната на fonio.bg на адрес гр. София, ул. Хан Аспарух 31 за сметка на търговеца. fonio.bg  изплаща сумата не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която потребителят е направил рекламация, чрез банков превод по сметка предоставена писмено от КЛИЕНТА. fonio.bg  ще замени вашата  стока в срок от 7 дни от датата на връщане, или ще възстанови платената сума, ако преждевременно продуктът е изчерпан. При всички други случаи извън посочените по-горе рекламации, клиента следва да заплати куриерската такса за връщане на продукта.

 

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният срок е различен за различните продукти и започва да тече от датата на продажба. Ние ще отстраним дефектите, причинени от материални пропуски или производствени грешки. Гаранцията може да бъде изпълнена чрез ремонт или замяна по нашата собствена преценка. Гаранцията не покрива повреди на износени части, повреждане или дефекти, причинени от неправилна употреба или поддръжка. Искове по гаранцията ще бъдат приемани, само ако стоката се донесе/изпрати  напълно сглобена и добре опакована заедно с кратко описание на повредата, както и с квитанция или фактура (дата на закупуване и печат на търговеца).