Защо чуваме по-добре с две уши

Природата ни е създала да чуваме с две уши! И това не е случайно! Ето и 4 причини, които показват, че природата е взела правилното решение, като е дарила всички, не само нас хората, но и всички животни, с две уши.

Локализиране на източника на звука
Способността ни да определяме посоката на звука зависи от правилното функциониране и на двете уши. Как разпознаваме посоката, от която идва приближаващата се кола? Звукът достига до по-близкото ухо няколко микросекунди по-рано и има малко по-голям интензитет отколкото, когато достига до другото ухо. Тези миниатюрни разлики в сигнала, достигащ от ухото до мозъка, ни дават възможност да вземем важно, на практика, животоспасяващо решение за точното местоположение на автомобила. Когато едното ухо функционира по-добре от другото, информацията, необходима за бързото и надеждно локализиране на източника на звука, е неточна.    

Разбиране на говор в шумна среда                                                                                                                          Възприемането на звука с две уши гарантира по-голяма способност за подтискане на околния шум и по този начин улеснява разбирането на речта. Различното възприемане с лявото и дясното ухо е голям недостатък в шумна среда. Докато в тиха среда един единствен слухов апарат може да бъде достатъчен, то при шумна среда той не може да помогне. Най-трудно е разбирането на говор, когато няколко човека говорят едновременно. Това е обичайна ситуация - у дома, с приятели или на работа. Често тези разговори се водят и при силен околен шум. Ползването на два слухови апарата може максимално да улесни разбирането на говор в шумна среда.                                                                                                                                                                   

Чуване при по-малка сила на звука
Звукът, възприеман с двете уши, се преценява като по-силен в сравнение със звук със същия интензитет, но достигащ само до едното ухо. Това означава, че ползвателят на два слухови апарата може да намали силата на звука на всеки от тях и резултатът ще е по-приятно чуване с по-малко усилване на дразнещите фонови шумове.                                                               

Еднакво чуване от двете страни
Носенето на два слухови апарата осигурява максимална възможност за адекватна и надеждна реакция, независимо дали говорът идва отляво или отдясно.

Възприемането на звука с две уши дава повече увереност и по-добро качество на живот!


Споделете публикацията